Skip to product information
1 of 1

Torxnyckel PHT45 ProHold

Torxnyckel PHT45 ProHold

Varenummer: 41071845

Insexnyckel ProHold - torx
  • ProHold-funktionen
  • Plastplugg på sexkantens sida med kula
  • Plastpluggen håller skruven på plats med ett säkert grepp
  • Pluggens placering påverkar inte verktygets egenskaper
  • Kan vinklas upp till 30°
  • ProHold säkerställer enkel och snabb montering, särskilt där utrymmet är trångt, både vid montering och demontering
  • ProHold kan användas till alla typer av skruvar


EAN Nummer: 37231718459
DB Nummer: 5056029
NOBB Nummer:
NRF Nummer:
View full details